Question

Sau khi học bài học, học sinh làm được gì để tiếp nhận và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

Answers

 1. Sau khi học bài học, học sinh “làm” được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?

  + Học sinh nêu được:

  – Các việc bản thân tự giác làm ở nhà, ở trường.

  – Sự cần thiết phải tự giác làm những việc đó.

  + Học sinh đánh giá được:

  – Thái độ, hành vi tự giác của bản thân và của người khác.

  + Học sinh làm được:

  – Vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để tự giác thực hiện các việc của mình trong thực tiễn đời sống hằng ngày.

  Reply
 2. học sinh cần

  + một cuốn sổ nhỏ để ghi lại nhũng kiến thức quan. trọng

  + làm bài tập về kiến thức ấy để nhớ lâu hơn

  + cái gì k hiểu thì hỏi lại

  Reply

Leave a Comment