zmkhcvjzhhzjkzhfkjfjhhfhjf. NHNH NHAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Question

zmkhcvjzhhzjkzhfkjfjhhfhjf. NHNH NHAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zmkhcvjzhhzjkzhfkjfjhhfhjf-nhnh-nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa

in progress 0
Tryphena 8 months 2021-05-23T05:28:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-23T05:30:52+00:00

  Bn xem hình

   

  zmkhcvjzhhzjkzhfkjfjhhfhjf-nhnh-nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  0
  2021-05-23T05:30:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a,0,35*43 + 1,5 *3,8 + 0,35*57 + 1,5 * 6,2

  =0,35*(43+57) + 1,5*(3,8+6,2)

  =0,35*100 + 1,5 * 10

  =35+15

  =50

  b,3,6 * 28 + 1,2 *3*53+0,9*19*4

  =100,8+190,8+68,4

  =360

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )