ý nghĩa của dòng sông (Một đoạn ngắn thôi nhé)

Question

ý nghĩa của dòng sông (Một đoạn ngắn thôi nhé)

in progress 0
Hải Đăng 3 years 2021-07-26T16:43:13+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T16:44:30+00:00

  + Mặt tích cực:

  – Bồi đáp phù sa tạo nên châu thổ rộng lớn, màu mỡ là địa bàn của sản xuất nông nghiệp

  – Cung cấp phù sa cho đồng ruộng và nguồn nước để tăng vụ.

  – Các diện tích mặt nước là địa bàn nuôi thủy sản.

  – Cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, tôm cá cho đời sống dân cư.

  – Giúp cho việc giao thông thêm thuận lợi.

  + Mặt tiêu cực:

  – Chế độ nước thất thường gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, trở ngại cho sinh hoạt dân cư.

  – Tốn kém nhiều để xây dựng và bảo vệ hệ thống đê.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )