Ý nghĩ câu ” Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

Question

Ý nghĩ câu ” Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

in progress 0
Ngọc Khuê 3 years 2021-06-10T17:38:02+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-10T17:39:30+00:00

  Ý nghĩ câu tục ngữ :

  ” Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

  Ngày tháng mười chưa cười đã tối”

  – Ý nghĩa – tháng 5 (âm lịch) thì ngày dài, đêm ngắn

                  – tháng 10 (âm lịch) thì ngày ngắn, đêm dài

  Chúc bạn hc tốt!

  0
  2021-06-10T17:39:37+00:00

  – Ý nghĩa: Ở nước ta mùa hạ, đêm ngắn ngày dài. Vào mùa đông thì ngược lại, ngày ngắn đêm dài.

  #Học tốt#Péna#

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )