y=2$Sin^{2}$x-x+15 giúp mình ạ

Question

y=2$Sin^{2}$x-x+15
giúp mình ạ

in progress 0
Farah 3 years 2021-04-26T12:05:58+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-26T12:07:03+00:00

  \(\begin{array}{l}
  \quad y = 2\sin^2x – x + 15\\
  \to y’ = 2(\sin^2x)’ – (x’) + (15)’\\
  \to y’ = 2.2\sin x.(\sin x)’ – 1 + 0\\
  \to y’ = 4\sin x.\cos x – 1\\
  \to y’ = 2\sin2x – 1
  \end{array}\)

  0
  2021-04-26T12:07:21+00:00

  Đáp án: `y’=2sin2x -1`

   

  Giải thích các bước giải:

   `y= 2sin²x -x+15`

  `=> y’= 2.2sinx.cosx -1+0`

  `=> y’=2sin2x -1`

  ADCT:

  `sin^{n}x = n.sin^{n-1}x.cosx`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )