Write the solution using interval notation. – 3x > -15

Question

Write the solution using interval notation. – 3x > -15

in progress 0
Thiên Hương 5 months 2021-09-05T13:33:24+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T13:35:02+00:00

    Answer: (-\infty ,5)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )