what’s the answer ? \sqrt{8 \times 2}

Question

what’s the answer ?

 \sqrt{8 \times 2}

in progress 0
RI SƠ 3 years 2021-08-22T04:26:18+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T04:27:37+00:00

  Answer:

  4

  Step-by-step explanation:

   \sqrt{8 \times 2}

   \sqrt{16}

   \sqrt{ {4}^{2} }

  4

  Hope it is helpful…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )