what s…..t do you like most

Question

what s…..t do you like most

in progress 0
Farah 4 months 2021-05-21T23:45:21+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-21T23:46:52+00:00

  What subject do you like most?

   

  0
  2021-05-21T23:47:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  subject

  What subject do you like most?

  Dịch:Bạn thích môn học gì nhất

  ________________________
  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )