What is m ZPQR? R (x + 3) (3x + 5) S. Р

Question

What is m ZPQR?
R
(x + 3)
(3x + 5)
S.
Р

in progress 0
Thông Đạt 3 years 2021-09-05T16:31:25+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T16:33:00+00:00

  Answer:

  3
  x
  2

  2
  x
  -5

  Step-by-step explanation:

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )