Vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20 mét chiều dài gấp đôi chiều rộng . Tính chu vi diện tích hình chữ nhật

Question

Vườn hoa hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20 mét chiều dài gấp đôi chiều rộng . Tính chu vi diện tích hình chữ nhật

in progress 0
Doris 4 years 2020-11-16T12:02:13+00:00 2 Answers 101 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T12:03:22+00:00

  Coi chiều rộng là 1 phần thì chiều dài là 2 phần.

  Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là:

        20 : (2 – 1) . 2 = 40(m)

  Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật là:

        40 – 20 = 20(m)

  Chu vi vườn hoa hình chữ nhật là:

        (20 + 40) . 2 = 120(m)

  Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là:

        20 . 40 = 800(m²)

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2020-11-16T12:03:23+00:00

  Ta có chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20 mét chiều dài gấp đôi chiều rộng

  Vậy ta có hiệu số phần bằng nhau là;

        2-1=1(phần)

  Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật

        20:1×2=40(m)

  Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật

        40-20=20(m)

  Chu vi vườn hoa hình chữ nhật

        (40+20)x2=800($m^{2}$ )

              Đ/S;800 $m^{2}$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )