với giá trị nào của tham số m thì y=x+(5+m) và y=2x+(7-m) cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành

Question

với giá trị nào của tham số m thì y=x+(5+m) và y=2x+(7-m) cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành

in progress 0
Thu Thủy 8 months 2021-05-20T22:37:08+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-20T22:38:36+00:00

  Giao điểm trên trục hoành có tung độ $y=0$

  $\to x+m+5=0$

  $\to x=-m-5$

  Thay $x=-m-5$, $y=0$ vào $y=2x+7-m$:

  $2(-m-5)+7-m=0$

  $\to -2m-10+7-m=0$

  $\to -3m-3=0$

  $\to m=-1$

  Vậy $m=-1$

  0
  2021-05-20T22:38:37+00:00

  Đáp án: $m=-1$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có $y=x+(5+m)$ giao $Ox$ tại $A(-5-m, 0)$

           $y=2x+(7-m)$ giao $Ox$ tại $B(\dfrac{m-7}{2}, 0)$

  $\to$Để đồ thị hai hàm số trên giao nhau tại $1$ điểm trên trục hoành

  $\to A\equiv B$

  $\to -5-m=\dfrac{m-7}{2}$

  $\to m=-1$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )