với a là số thực dương tùy ý,log4(a^3)=

Question

với a là số thực dương tùy ý,log4(a^3)=

in progress 0
Ngọc Hoa 9 months 2021-04-23T22:04:01+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T22:05:41+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac32\log_2a$

  Giải thích các bước giải:

  $\quad \log_4(a^3)$

  $= \log_{2^2}a^3$

  $= \dfrac32\log_2a$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )