Viết tiếp thơ lục bát Trường em ở giữa rừng cây Có cô dạy toán, có thầy dạy văn Có cô giáo trẻ dạy anh Có thầy dạy sử ……………..

Question

Viết tiếp thơ lục bát
Trường em ở giữa rừng cây
Có cô dạy toán, có thầy dạy văn
Có cô giáo trẻ dạy anh
Có thầy dạy sử ……………..

in progress 0
Gerda 6 months 2021-08-03T17:10:43+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T17:11:54+00:00

  @Meoss_

     Trường em ở giữa rừng cây

  Có cô dạy toán, có thầy dạy văn

     Có cô giáo trẻ dạy anh

  Có thầy dạy sử, áo xanh đượm vàng.

  0
  2021-08-03T17:12:30+00:00

        Trường em ở giữa rừng cây

  Có cô dạy toán, có thầy dạy văn

        Có cô giáo trẻ dạy anh

  Có thầy dạy sử , có trò ngồi xem 

  @ học tốt nhé !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )