Viết thơ 4 chữ nói về lớp e( lớp 6 có 28 đứa)

Question

Viết thơ 4 chữ nói về lớp e( lớp 6 có 28 đứa)

in progress 0
Doris 3 years 2021-06-16T03:28:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-16T03:29:40+00:00

  Lớp tôi luôn đoàn kết

  Chống lại lớp khác

  Không hay xích mích

  Mà rất hòa thuận.

  Tôi yêu lớp tôi

  Yêu mãi ko quên

  Kỉ niệm của lớp

  Đối lớp cá biệt 

  Lớp tôi 28

  Luôn hay bắt bẻ

  Soi mói lẫn nhau

  Đánh nhau thì trả thèm nói

  Nhưng thi gì cũng thắng

  Nhất là kéo co.

  Yeah!

  xin hay nhất cho nhóm

  0
  2021-06-16T03:30:16+00:00

  Lớp tôi là nhất

  Chơi gì cũng hay 

  Học gì cũng giỏi

  Lớp tôi là nhất

  Đoàn kết yêu thương

  Giúp đỡ bạn yếu

  Chỉ có 28

  Nhưng rất giỏi giang

  Làm gì cũng được

  Đó là lớp tôi

  #Reency1

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )