viet số tự nhiên liền sau mỗi số 18; 999 viết số tự nhiên liền trước mỗi số 350 ; 1000

Question

viet số tự nhiên liền sau mỗi số 18; 999 viết số tự nhiên liền trước mỗi số 350 ; 1000

in progress 0
Orla Orla 2 years 2020-10-13T18:46:11+00:00 2 Answers 100 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T18:47:53+00:00

  Số viết liền sau của số 18 là số 19

  Số viết liền sau số 999 là số 1000

  Số liền trước số 350 là số 349 

  Số liền trước số 1000 là số 999

  cho mình 5* 

  0
  2020-10-13T18:47:54+00:00

  số tự nhiên liền sau mỗi số 18: số 19

  số tự nhiên liền sau mỗi số 999: số 1000

  số tự nhiên liền trước mỗi số 350: số 349

  số tự nhiên liền trước mỗi số 1000: số 999

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )