Viết PTHH. a. Cho H2So4 vào Ba(HCO3)2 b. Cho HCl từ từ -> dư vao Na2CO3 c. Cho SO3 -> dd BaCl2 d. Na -> dd CuSO4

Question

Viết PTHH.
a. Cho H2So4 vào Ba(HCO3)2
b. Cho HCl từ từ -> dư vao Na2CO3
c. Cho SO3 -> dd BaCl2
d. Na -> dd CuSO4

in progress 0
Philomena 3 years 2021-01-03T02:54:15+00:00 3 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-03T02:56:07+00:00

  a.H2SO4+Ba(HCO3)2→BaSO4↓+2CO2↑+2H2O

  b.Na2CO3+2HCl→2NaCl+CO2↑+H2O

  c.SO3+H2O+BaCl2→BaSO4↓+2HCl

  d.2Na+2H2O→2NaOH+H2↑

     2NaOH+CuSO4→Na2SO4+Cu(OH)2↓      

  …………………………chúc bạn học tốt…………………………..

  0
  2021-01-03T02:56:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $a/ Ba(HCO_3)_2 + H_2SO_4 → BaSO_4 + 2CO_2 + 2H_2O$

  $b/ Na_2CO_3 + HCl → NaHCO_3 + NaCl$

  $NaHCO_3 + HCl → NaCl + CO_2 + H_2O$

  $c/ SO_3 + BaCl_2 +H_2O → BaSO_4 + 2HCl$

  $d/ 2Na + 2H_2O → 2NaOH + H_2$

  $CuSO_4 + 2NaOH → Cu(OH)_2 +Na_2SO_4$

   

  0
  2021-01-03T02:56:20+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ba(hco3)2 + hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )