Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong các trường hợp sau: a) Chứng minh tính axit của axit sunfuhiđric yếu hơn axit clohiđric. b) Chứng

Question

Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong các trường hợp sau:
a) Chứng minh tính axit của axit sunfuhiđric yếu hơn axit clohiđric.
b) Chứng minh hiđro sunfua có tính khử.
c) Lưu huỳnh có tính oxi hóa; có tính khử.

in progress 0
Thiên Ân 4 years 2020-10-21T05:55:35+00:00 3 Answers 229 views 1

Answers ( )

  0
  2020-10-21T05:57:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   b/ Trong hợp chất  H2S, nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa thấp nhất là  −2. Khi tham gia phản ứng hóa học, tùy huộc vào bản chất và nồng độ của chất oxi hóa, nhiệt độ,…mà nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa  −2 (S−2)   có thể bị oxi hóa thành lưu huỳnh tự do  (S0), hoặc lưu huỳnh có số oxi hóa  +4 (S+4), hoặc lưu huỳnh có số oxi hóa  +6 (S+6). Vì vậy, hiđro sunfua có tính khử mạnh.
  Các thí dụ sau đây chứng minh cho tính khử của hiđro sunfua:un

  0
  2020-10-21T05:57:30+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) $Na_2S + 2HCl → 2NaCl + H_2S$

  b) \(2{H_2}\mathop S\limits^{ – 2}  + 3{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}{\text{ }}2\mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + 2{H_2}O\)

  c) 

  – Lưu huỳnh có tính khử: \(\mathop S\limits^0 {\text{ }} + {\text{ }}{O_2}{\text{ }}\xrightarrow{{{t^o}}}{\text{ }}\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}\)

  – Lưu huỳnh có tính oxi hóa : \({H_2}{\text{ }} + {\text{ }}\mathop S\limits^0 {\text{  }}\xrightarrow{{{t^o}}}{\text{  }}{H_2}\mathop S\limits^{ – 2} \)

  0
  2020-10-21T05:57:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo axit sunfuhidric là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )