Viết phương trình đường tròn (C) đi qua hai điểm A(2; 0), B(3; 1) và bán kính B Giúp mk vs mk cần gấp ạ~(つˆДˆ)つ。☆

Question

Viết phương trình đường tròn (C) đi qua hai điểm A(2; 0), B(3; 1) và bán kính B
Giúp mk vs mk cần gấp ạ~(つˆДˆ)つ。☆
viet-phuong-trinh-duong-tron-c-di-qua-hai-diem-a-2-0-b-3-1-va-ban-kinh-b-giup-mk-vs-mk-can-gap-a

in progress 0
Trúc Chi 5 months 2021-05-17T02:47:07+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-17T02:48:55+00:00

  Đáp án:

  `(C_1): x^2+(y-3)^2=25`

  `(C_2): (x-7)^2+(y+4)^2=25`

  Giải:

  Gọi tâm `I(a;b)`

  `\vec{IA}=(2-a;-b)`

  `\vec{IB}=(3-a;1-b)`

  Vì (C) đi qua A, B nên

  `IA=IB=R`

  `<=> IA^2=IB^2`

  `<=> (2-a)^2+b^2=(3-a)^2+(1-b)^2`

  `<=> 4-4a+a^2+b^2=9-6a+a^2+1-2b+b^2`

  `<=>  4-4a=9-6a+1-2b`

  `<=> 2a=6-2b`

  `<=> a=3-b`

  Ta có:

  `IA^2=R^2`

  `<=> (2-a)^2+b^2=5^2`

  `<=> (-1-b)^2+b^2=25`

  `<=> 2b^2+2b-24=0`

  $\left [\begin{array}{l} b=3 ⇒ a=0 ⇒ I(0;3) \\ b=-4 ⇒ a=7 ⇒ I(7;-4) \end{array} \right.$

  Vậy phương trình đường tròn (C) là:

  `(C_1): x^2+(y-3)^2=25`

  `(C_2): (x-7)^2+(y+4)^2=25`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )