viết phân số dưới dạng phần trăm 5 phần 3

Question

viết phân số dưới dạng phần trăm
5 phần 3

in progress 0
Diễm Thu 4 months 2021-05-22T01:12:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-22T01:13:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{5}{3}$ =  166,666….%

  xin hay nhất ạ

  $\error$

  0
  2021-05-22T01:13:46+00:00

  Đáp án: 166,666………. % nha cái này nó hơi dài

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: 5/3 = 5:3 x100% = 166,666…….%

  Xin hay nhất!!!!

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )