viết một đoạn về 4 thử thách của em bé thông minh

Question

viết một đoạn về 4 thử thách của em bé thông minh

in progress 0
Kim Chi 3 years 2021-08-09T15:34:16+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:35:39+00:00

  +lần thứ nhất khi bị thử thách của viên quan của vua đố cậu bé đã rất thông minh mà dùng phép gậy ông đập lưng ông đưa viên quan vào thế bị động

  +lần 2 khi nhà vua bắt làng phải nộp chín con trâu cậu bé đã rất thông minh là để vua nói ra sự phi lí của câu đố

  +lần 3 cúng lại là vua đố cậu cuaxg dùng phép gậy ông đập lưng ông

  +lần cuối thậm chí khi đang chơi cậu cũng có thể nghĩ ra câu trả lời được=>cậu bé quả là thông minh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )