Viết một đoạn văn ngắn nói về giá trị kinh nghiệm của cha ông qua câu tục ngữ về ‘ Thiên nhiên và lao động sản xuất ‘ có sử dụng 1 câu rút gọn, 1 câu

Question

Viết một đoạn văn ngắn nói về giá trị kinh nghiệm của cha ông qua câu tục ngữ về ‘ Thiên nhiên và lao động sản xuất ‘ có sử dụng 1 câu rút gọn, 1 câu đặc biệt, 1 trạng ngữ

in progress 0
Trung Dũng 3 years 2021-05-26T09:02:19+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-26T09:04:18+00:00

    Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
    Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.


    Kinh nghiệm này phản ánh khá đúng thực tiễn. Chuồn chuồn bay thấy hay bay cao phụ thuộc vào áp suốt của khí quyển. Ông cha ta nhận thấy khi sắp mưa những hạt hơi nước nhỏ bé sẽ đọng lại trên các cánh mỏng của chuồn chuồn, làm tăng tải trọng và khiến chúng phải bay thấp là đà sát mặt đất. Do vậy mà đã nghĩ ra câu tục ngữ này để có thể dễ dàng dự báo thời tiết.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )