Viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp câu thơ:”Cuộc đời cách mạng thật là sang”

Question

Viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp câu thơ:”Cuộc đời cách mạng thật là sang”

in progress 0
Maris 3 years 2021-06-16T11:52:47+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-16T11:54:20+00:00

    Trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó của tác giả Hồ Chí Minh, nếu như hai câu thơ trên thể hiện tình yêu thiên nhiên, thú lâm tuyền, phong cách sống hài hòa với thiên nhiên Việt Bắc của Bác thì những câu thơ cuối thể hiện được ý chí, tâm thế hiên ngang của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc của Việt Nam. Câu thơ kết thúc bài thơ “Cuộc đời cách mạng thật là sang” giống như một câu cảm thán khép lại bài thơ và có yếu tố bất ngờ. “Sang” ở đây có thể hiểu là sang trọng, nhưng ý nghĩa đúng hơn vẫn là lòng tự hào của Bác về cuộc đời cách mạng của mình. Vì tình yêu Bác dành hết cho nhân dân, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc nên Bác yêu biết bao cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của mình. Dù cho cuộc đời hoạt động cách mạng có gian khổ nhưng đối với Bác thì đó là chặng đường đầy tự hào vì Bác đang gánh vác trọng trách lớn lao của cả 1 dân tộc. Từ đây, người đọc thấy được tư thế hiên ngang vượt qua mọi khó khăn của người chiến sỹ cách mạng cùng phong thái ung dung, tình yêu cách mạng, yêu đất nước của Bác. Câu thơ cuối này cũng thể hiện được chất hiện đại trong thơ Bác. Vượt qua tất cả những gian khổ của cách mạng, Bác thấy yêu cuộc đời cách mạng của mình và tự hào về cuộc kháng chiến của toàn dân “thật là sang”. Người đọc có thể cảm nhận được chất chiến sĩ và nhân cách sáng ngời của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )