viết mở bài Giải thích câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”(theo dàn ý

Question

viết mở bài Giải thích câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”(theo dàn ý
viet-mo-bai-giai-thich-cau-tuc-ngu-di-mot-ngay-dang-hoc-mot-sang-khon-theo-dan-y

in progress 0
RuslanHeatt 3 years 2021-05-26T02:44:50+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T02:46:07+00:00

  Cuộc sống của con người luôn phải trải quá trình rèn luyện không ngừng. Bởi rằng “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” – đây là một câu tục ngữ với lời khuyên đúng đắn dành cho con người.

  0
  2021-05-26T02:46:42+00:00

  MB: + Giới thiệu câu tục ngữ

          + Dẫn dắt câu tục ngữ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )