Viết mở bài cho đề bài sau: Nhà thơ Pháp Andre Chaien từng nói: “Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ.” Em hiểu ý kiến trên như

Question

Viết mở bài cho đề bài sau: Nhà thơ Pháp Andre Chaien từng nói: “Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ.” Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ qua bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương.

in progress 0
Kim Cúc 3 years 2021-06-11T13:00:50+00:00 2 Answers 78 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-11T13:02:15+00:00

  #dark

  Thơ luôn là một nét đặc sắc trong cả ở quá khứ và ở hiện tại. Nhưng những nghệ thuật trong câu thơ không thể làm nên được phẩm chất của người thi sĩ. Nó chỉ được thể hiện rõ ở trái tim của người thi sĩ . Và đó cũng là nền tảng cho câu nói của nhà thơ Pháp Andre Chaien từng nói: “Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ.” Và câu nói trên được thể hiện rất rõ qua bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương 

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-06-11T13:02:42+00:00

  Trong Ý nghĩa văn chương, Hoài Thanh viết vè nguồn gốc của văn chương, về sức mạnh lớn lao, vô hình mà văn chương mang lại cho cuộc sống của con người. Và đến mỗi tác phẩm văn chương, chúng ta lại có những khám phá, những hiểu biết khác nhau. Và nhà thơ Pháp Andre Chaien từng nói: “Nghệ thuật chỉ làm nên câu thơ, trái tim mới làm nên thi sĩ”. Thi phẩm đặc sắc của bà chúa thơ Nôm- Bánh trôi nước đã giúp ta có thêm hiêủ rõ về quan niệm của nhà thơ Andre Chaien. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )