Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tầm nhìn sáng suốt của vua Quang Trung *Lưu ý: Không chép bài trên mạng ạ

Question

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về tầm nhìn sáng suốt của vua Quang Trung
*Lưu ý: Không chép bài trên mạng ạ

in progress 0
Tài Đức 3 years 2021-08-27T19:40:38+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T19:42:15+00:00

  Vua Quang Trung là người có trí tuệ sáng suốt nhạy bén và mưu lược. Điều này được thể hiện ở việc lên ngôi để chính danh vị, để thống nhất nội bộ hội tụ anh tài, để yên kẻ phản chắc và giữ lấy lòng người. Ngoài ra điều đó còn thể hiện ở việc phân tích tình hình quyết định tiến công để tiêu diệt giặc ( thể hiện rõ ở lời phủ dụ ) : Khẳng định chủ quyền của dân tộc ta và hành động sâm lăng phi nghĩa của giặc. Truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Kêu gọi quân lính đồng tâm hiệp lực. Ra kỉ luật nghiêm. Hơn nữa ông còn sáng suốt trong việc xét đoán dùng người : Cách xử trí của ông với các tướng sĩ tại Tam Điệp khi Sở và Lân mang gươm chịu tội cho thấy ông là người biết dùng người đúng sở trường, sở đoản , đối đãi công bằng, khen chê đúng mực. Đối với Ngô Thì Nhậm ông đánh giá cao và sử dụng như một vị quân sư đa mưu túc trí. 

  Bạn tham khảo nhé cho mình xin 5 sao và câu trả lời hay nhất nha:v

  0
  2021-08-27T19:42:24+00:00

  Qua câu truyện Hoàng Lê nhất thống chí của nhóm tác giả Ngô gia văn phái em thấy Quan Trung đã có những hành động Đầy mạnh mẽ và quyết đoán là nghe tin giặc chiếm Thăng Long Quan Trung không hề nao núng và thân chinh cầm quân đi đánh giặc. Sau khi họp bàn thì Quan Trung quyết định lên ngôi xuất binh ra Bắc. Trí tuệ sáng suốt, nhạy bén nhận định được tình hình của địch- ta vạch rõ âm mưu của giac còn lòng dân ai cũng muốn đuổi chúng đi. Nhận xét rõ tội và công của Sở và Lân, với Ngô Thì nhậm là một người có đầu óc nên quan Trung cho đi cùng với sở và Lân

  Tầm nhìn xa trông rộng của ông đã giúp ông đánh đuổi được quân Thanh cách đánh của ông có nhiều bất ngờ. 

  Quan Trung đã góp phần làm cho đất nước giàu mạnh và đầu óc sáng suốt một vị anh hùng được gọi là áo vải cờ đào của dân tộc nước đại Việt ta

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )