viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về chi tiết sau: mặc dù mẹ con Lí Thông được Thạch Sanh tha bổng nhưng đi giữa đường bị sét đánh chết biến thà

Question

viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về chi tiết sau: mặc dù mẹ con Lí Thông được Thạch Sanh tha bổng nhưng đi giữa đường bị sét đánh chết biến thành bọ hung
xin lỗi mình ít điểm quá nên không chọn ngữ văn được

in progress 0
Trung Dũng 3 years 2021-09-02T02:13:47+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-02T02:15:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Người làm trời thấy. Mẹ con Lí Thông hết lần này đến lần khác âm mưu hãm hại Thạnh Sanh nhưng Thạnh Danh có tấm lòng vị tha cao cả nên đã không buộc tội gì mẹ con Lí Thông. Tuy vậy, tội ác vủa mẹ con Lí Thông không phải vì thế mà được bỏ qua. Người đời có câu “luật nhân quả” cũng chính vì kẽ đó nên khi đi trên đường mẹ con Lí Thông đã bị sét đánh và biến thành bọ hung đó là cái “quả” mà mẹ con Lí Thông phải nhận lấy.

   

  0
  2021-09-02T02:15:46+00:00

  Thạch Sanh tha chết cho mẹ con Lý Thông vì cậu ấy là một người tốt bụng. Anh ấy vẫn xem mẹ con họ là người thân mặc dù họ suýt hại chết Thạch Sanh.Nhưng giữa đường bị trời đánh bọ hung

  Học tốt!!!
  #nocopy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )