Viết đoạn văn tối đa 10 dòng nêu ý nghĩa của truyền thuyết Thánh Gióng sau đó phân loại các từ theo các loại từ đơn từ ghép từ láy

Question

Viết đoạn văn tối đa 10 dòng nêu ý nghĩa của truyền thuyết Thánh Gióng sau đó phân loại các từ theo các loại từ đơn từ ghép từ láy

in progress 0
Ngọc Diệp 1 year 2021-09-05T15:13:23+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T15:14:48+00:00

    Viết đoạn văn tối đa 10 dòng nêu ý nghĩa của truyền thuyết Thánh Gióng sau đó phân loại các từ theo các loại từ đơn từ ghép từ láy

    Ý nghĩa của truyền thuyết Thánh Gióng là: ca ngợi thành tích đánh giặc của người anh hùng không màng danh lợi giúp dân đánh đuổi quân xâm lược. Giải thích các dấu tích còn sót lại cho đến hiện nay: ở huyện Gia Bình có những hồ liên tiếp, có tre ngả vàng óng, có làng Cháy, có hội Gióng. Phản ánh lòng yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta ở buổi bình minh lịch sử. Thể hiện quan niệm và ước mơ về người anh hùng có sức mạnh phi thường để cứu nước, đánh bại được giặc ngoại xâm trả lại cuộc sống tươi vui cho đất nước.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )