viết đoạn văn thân bài nói về giải thích câu tục ngữ,chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ”có chí thì nên”.mn đánh máy càng tốt ạ, hứa vote 5 sao v

Question

viết đoạn văn thân bài nói về giải thích câu tục ngữ,chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ”có chí thì nên”.mn đánh máy càng tốt ạ, hứa vote 5 sao và ctlhn

in progress 0
Thành Công 3 years 2021-06-16T06:45:34+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-16T06:46:56+00:00

  Con người không thể thiếu đức tính kiên trì và ý chí nghị lực nếu muốn thành công trong cuộc sống. Câu tục ngữ “Có chí thì nên” mà ông cha ta truyền lại đã khẳng định điều đó. “Chí” là hoài bão, lý tưởng tốt đẹp, là ý chí, nghị lực và sự kiên trì. “Nên” là sự thành công trong mọi việc. “Có chí thì nên” khẳng định vai trò và ý nghĩa to lớn của ý chí trong cuộc sống. Khi ta làm bất cứ việc gì, nếu có ý chí, nghị lực và sự kiên trì thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, trở ngại để đi đến thành công bởi vì tất cả những thành công đều phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài. Tính kiên trì sẽ giúp chúng ta không nản chí trước những thất bại và biết rút kinh nghiệm từ những thất bại đó để làm nên thành công sau này. Nếu chỉ có một lần thất bại đã nản lòng, nhụt chí thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình. Tóm lại, mỗi học sinh nên hiểu được lợi ích của đức tính kiên trì và bắt đầu rèn luyện ý chí, nghị lực ngay từ những việc nhỏ trong học tập để sau này trở thành những người có ích cho xã hội.

  0
  2021-06-16T06:47:23+00:00

  Chúc bn học tốt

  Cảe Nguyengialuu

  viet-doan-van-than-bai-noi-ve-giai-thich-cau-tuc-ngu-chung-minh-tinh-dung-dan-cua-cau-tuc-ngu-co

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )