Viết đoạn văn khoảnh 400 chữ về tấm gương tự học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Question

Viết đoạn văn khoảnh 400 chữ về tấm gương tự học suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

in progress 0
Khang Minh 3 years 2021-09-04T10:17:09+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T10:18:26+00:00

  Trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng mẫu mực về tinh thần tự học, lấy tự học làm cốt. Những lời chỉ dẫn quý báu, những bài học kinh nghiệm sâu sắc rút ra từ chính tấm gương tự học bền bỉ của Người đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi cuộc cách mạng khoa học – công nghệ đang phát triển nhanh chóng, đòi hỏi mỗi người dân cần phải liên tục bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực để thích ứng với sự phát triển của cuộc sống xã hội.Để thường xuyên học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự học và xây dựng Xã hội học tập, trong thời gian tới, tôi thấy  cần phải tập trung hơn nx.Tấm gương  tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay và cả mai sau vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục .Vì vậy mỗi chúng ta phấn đấu, rèn luyện, tự vươn lên hoàn thiện bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội ngày càng phát triển hơn nx.

  0
  2021-09-04T10:18:55+00:00

  Ngời sáng tấm gương tự học của Hồ Chí Minh Tấm gương về tinh thần tự học của Hồ Chí Minh cũng chứa đựng những bài học và lời khuyên bổ ích cho phương pháp, cách thức tổ chức quá trình tự học của bản thân mỗi người. Nhận thức và làm theo tấm gương tự học Hồ Chí Minh là một trong những việc làm hữu ích trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành Giáo dục của chúng ta.

       Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tinh thần tự học và kết quả của sự tự học đã góp phần to lớn trong việc làm nên cuộc đời đầy oanh liệt của Người.

      Tấm gương về tinh thần tự học của Hồ Chí Minh cũng chứa đựng những bài học và lời khuyên bổ ích cho phương pháp, cách thức tổ chức quá trình tự học của bản thân mỗi người.

       Quá trình tự học của Người trong khoảng thời gian trên tàu với nghề phụ bếp đã để lại nhiều câu chuyện cảm động và sâu sắc về tấm gương tự học và sáng tạo. .

        Để tự học và tự học thành công, theo Hồ Chí Minh điều quan trọng hàng đầu là xác định rõ mục đích học tập và xây dựng động cơ học tập đúng đắn, tiếp theo là phải tạo điều kiện và tận dụng mọi điều kiện, hoàn cảnh “học ở nhà trường, học ở thầy, học ở bạn, học trong sách vở và học nhân dân”. Đó là cách giúp quá trình tự học mang lại hiệu quả cao và tạo ra thói quen học tập suốt đời.

      Vì vậy, những lời chỉ dẫn quý báu và những bài học kinh nghiệm sâu sắc rút ra từ chính tấm gương tự học bền bỉ suốt đời và hết sức thành công của Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn nguyên giá trị to lớn. Và từ suy ngẫm về tấm gương tự học sáng ngời của Hồ Chí Minh để tự mình rút ra những bài học quý báu vận dụng vào quá trình tự tu dưỡng của chính mình đó cũng là cách để mỗi giáo viên thể hiện sự hưởng ứng nhiệt tình đối với cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )