Viết đoạn văn 5-7 câu sử dụng từ “chân” nghĩa gốc và một từ nghĩa chuyển Mọi người làm giúp em với

Question

Viết đoạn văn 5-7 câu sử dụng từ “chân” nghĩa gốc và một từ nghĩa chuyển
Mọi người làm giúp em với

in progress 0
Vodka 5 months 2021-08-19T19:38:06+00:00 1 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:39:20+00:00

  – Em có 1 đôi chân xin xắn.( gốc)

  – Chân bàn này làm bằng gỗ.(chuyển)

  – Chân ghế này làm bằng nhựa.(chuyển)

  – Đôi chân to và dài thể hiển cho sự giàu có.( gốc)

  – Chân là bộ phận cuối cùng của con người, động vật dùng để đứng hoặc đi.( gốc)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )