Viết câu thơ 4 chữ nói về Bến Tre

Question

Viết câu thơ 4 chữ nói về Bến Tre

in progress 0
Ladonna 3 years 2021-04-17T07:33:38+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-17T07:35:10+00:00

  Hoàng hôn
  nhuộm đỏ chân trời,
  Đò ngang mấy chuyến
  chơi vơi giữa dòng.

  Chiều ai đợi,
  đêm ai trông,
  Bâng khuâng
  đứng giữa hai dòng nước

  0
  2021-04-17T07:35:37+00:00

  Bến tre kỉ niệm

  4 chứ đó

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )