viết cảm nghĩ của em về bài hát ”Ca ngợi tổ quốc ”

Question

viết cảm nghĩ của em về bài hát ”Ca ngợi tổ quốc ”

in progress 0
Linh Đan 3 years 2021-08-28T16:55:39+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-28T16:56:50+00:00

    Cảm nghĩ thiết tha về bài hát: Ca ngợi tổ quốc quốc hòa bình không có chiến tranh, nhớ ơn công lao Bác Hồ, chiến sĩ và cách mạng Việt Nam, trẻ em tung tăng đến trường. Sau này khi lớn lên, trẻ em là tương laicuar đất nước

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )