Viết bài văn nêu cảm nhận của em về đoạn trích ”Chị em Thúy Kiều”

Question

Viết bài văn nêu cảm nhận của em về đoạn trích ”Chị em Thúy Kiều”

in progress 0
Bình An 3 years 2021-08-17T16:54:55+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:56:46+00:00

  Câu chủ đề: Đoạn trích ” chị em Thúy Kiều” của Nguyễn Du là một tác phẩm mang nghệ thuật và nội dung đầy sâu sắc. Thật vậy,

  • nghệ thuật:

  -sử dụng bút pháp ước lệ nâng cao vẻ đẹp của 2 ce Kiều.

  -sử dụng nghệ thuật đòn bẩy, tả Vân về hình dáng, khuôn mặt, lời nói… Để làm bàn đạp nâng cao vẻ đẹp của Kiều

  -sử dụng nghệ thuật điểm nhãn của đôi mắt -> đề cao chiều sâu tâm hồn

  – nhân hoá -> báo trước số phận

  – sử dụng điển tích -> càng làm tăng vẻ đẹp Kiều

  • nội dung:

  -giá trị hiện thực: phản ánh xã hội bất công với nhiều thế lực: quan lại, nhất là đồng tiền

  phản ánh số phận con người nhất là phụ nữ

  – giá trị nhân đạo:

  Tố cáo XHPK bất công

  Thương cảm cho số phận của người phụ nữ

  Đề cao khát vọng, quyền sống, tình yêu tự do

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )