Viết 1 đoạn văn về tái chế rác thải bằng tiếng anh mk cần gấp ạ! Ko chép mạng ạ

Question

Viết 1 đoạn văn về tái chế rác thải bằng tiếng anh
mk cần gấp ạ!
Ko chép mạng ạ

in progress 0
Mộc Miên 4 years 2020-10-28T23:06:16+00:00 3 Answers 2979 views 1

Answers ( )

  1
  2020-10-28T23:08:11+00:00

  Bản dịch:

  Ngày nay, một loạt các vấn đề môi trường ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới của chúng ta. Khi toàn cầu hóa tiếp diễn và các quá trình tự nhiên của Earth, một vài xã hội đang bị ảnh hưởng bởi những rắc rối lớn về môi trường.
  Trước hết, một số vấn đề lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến thế giới, ô nhiễm không khí và chất thải nguy hại. Những vấn đề này có thể tránh được với việc tái chế, ví dụ để giảm ô nhiễm, chúng ta có thể giảm thiểu chi tiêu năng lượng cho sản xuất công nghiệp. Do đó, khí thải nhà kính có thể được giảm có hại cho môi trường và sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, hầu hết các bãi chôn lấp đều chứa rất nhiều chất thải có thể được tái chế, đặc biệt là các vật liệu thải thuộc loại không phân hủy sinh học, cần nhiều thời gian để phân hủy. Theo cách này, tái chế cho phép sử dụng hợp lý các sản phẩm thải này và tiết kiệm không gian cho bãi rác.
  Trồng nhiều cây xanh. Điều này thật dễ dàng, bạn biết không? Chọn một khu vực mở / mặt đất gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bạn. Trồng cây mỗi tháng, khuyến khích bạn bè và đồng nghiệp của bạn tham gia cùng bạn. Có càng nhiều cây được trồng và sẽ đến một ngày khi bạn có một dải đất xanh nhờ vào nỗ lực của bạn.
  Đi bộ nhiều hơn, lái xe ít hơn. Bây giờ điều đó không khó lắm phải không? Chọn đi bộ khoảng cách ngắn thay vì đi xe của bạn mỗi lần. Đi bộ đến phòng tập thể dục, để làm việc (nếu nó không xa lắm), đi bộ để chạy việc vặt. Hoặc sử dụng xe đạp. Cả đi xe đạp và đi bộ là những bài tập tốt. Và mỗi lần bạn tránh sử dụng xe, bạn sẽ góp phần giảm ô nhiễm không khí. Bạn đang tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm tiền và tập luyện tốt.

  văn bản:

  Nowadays, a variety of environmental problems affect our entire world. As globalization continues and Earth’s natural processes, few societies are being left untouched by major environmental troubles.
  First of all, some of the largest problems now affecting to the world, air pollution and hazardous waste. These issues can be avoided with the recycling, for example in order to reduce pollution, we can minimize the energy spends on industrial production. Consequently, the greenhouse emission can be reduced which are harmful for the environment and our health. Furthermore, most of the landfill sides are filled up with a lot of waste products that could have been recycled, especially waste materials that belong to non-biodegradable category which takes a long time to discompose. In this way, recycling enable proper usage of these waste products and saves space for landfill.
  Plant more trees. This is easy, you know? Choose an open area/ground near your residence or workplace. Plant a tree every month, encourage your friends and colleagues to join you. Have more and more trees planted and there will come a day when you have a green stretch of land thanks to your effort.
  Walk more, drive less. Now that’s not very difficult, is it? Choose to walk short distances instead of taking your car every time. Walking to the gym, to work (if it’s not very far), go walking to run errands. Or use a bicycle. Both cycling and walking are good exercises. And each time you avoid using your car, you are contributing to reducing air pollution. You are saving fuel, saving money and getting a good workout too.

  0
  2020-10-28T23:08:11+00:00

  Nowadays, a variety of environmental problems affect our entire world. As globalization continues and Earth’s natural processes, few societies are being left untouched by major environmental troubles.
  First of all, some of the largest problems now affecting to the world, air pollution and hazardous waste. These issues can be avoided with the recycling, for example in order to reduce pollution, we can minimize the energy spends on industrial production. Consequently, the greenhouse emission can be reduced which are harmful for the environment and our health. Furthermore, most of the landfill sides are filled up with a lot of waste products that could have been recycled, especially waste materials that belong to non-biodegradable category which takes a long time to discompose. In this way, recycling enable proper usage of these waste products and saves space for landfill.
  Plant more trees. This is easy, you know? Choose an open area/ground near your residence or workplace. Plant a tree every month, encourage your friends and colleagues to join you. Have more and more trees planted and there will come a day when you have a green stretch of land thanks to your effort.
  Walk more, drive less. Now that’s not very difficult, is it? Choose to walk short distances instead of taking your car every time. Walking to the gym, to work , go walking to run errands. Or use a bicycle. Both cycling and walking are good exercises. And each time you avoid using your car, you are contributing to reducing air pollution. You are saving fuel, saving money and getting a good workout too.

  0
  2020-10-28T23:08:21+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo chất thải tiếng anh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )