Viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ xã hội phong kiến với con người ( văn bản trong lòng mẹ)

Question

Viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ xã hội phong kiến với con người ( văn bản trong lòng mẹ)

in progress 0
Vân Khánh 5 months 2021-09-04T22:33:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T22:34:46+00:00

          Xã hội phong kiến là một xã hội rất tàn ác . Ở đây không có quyền bình đẳng . Họ luôn coi trọng người đàn ông và xem thường phụ nữ . Vì vậy , người phụ nữ gặp rất nhiều thiệt thòi . Họ luôn phải sống sau cái bóng của đàn ông . Họ không được sống cuộc đời của mình . Trong xã hội phong kiến , việc phụ nữ qua lại với người đàn ông khác là không thể. Họ vi phạm  vào lối sống của họ . Xã hội phong kiến với những cổ tục hà khắc , khiến cuộc sống rất khó khăn . Mọi thứ trong xã hội phong kiến đều bị cấm kị. Nếu vì phạm thì còn người sẽ bị xỉ nhục , coi thường. Người mẹ trong văn bản ” Trong lòng mẹ ” đã phải chịu rất nhiều tủi nhục , ghen ghét của gia đình vì có con với người đàn ông khác .Người mẹ đó thật đáng thương.

  Cho mik ctlhn nha

  0
  2021-09-04T22:35:15+00:00

  xã hội phong kiến là một xã hội trọng nam khinh nữ, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Địa chủ là thành phần quản lí ruộng đất, áp bức bốc lột nhân dân để thu thuế. Cuộc sống nhân dân vô cùng cực khổ. Nhưng cũng chỉ vì những thứ đó nên con người ta theo những quan niện của không tốt của xã hội này, nên xã hội này đã ảnh hưởng rất lớn đến hệ tư tưởng sau này và sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )