Viết 1 đoạn văn nói về chủ chương đường lối của đảng và nhà nước ta trong việc phòng chống lụt bão ngày nay

Question

Viết 1 đoạn văn nói về chủ chương đường lối của đảng và nhà nước ta trong việc phòng chống lụt bão ngày nay

in progress 0
Vodka 10 months 2021-04-20T20:19:56+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-20T20:21:43+00:00

    Vào những ngày bảo lữ lụt ở miền trung em, đảng và nhà nước đã rất chung tay giúp dân kịp thời trong ngày lụt ấy.Đảng đã làm rất tốt trong việc ức cứa dân kịp thời .Mua nhiều mì tôm nước lộc phân phác cho bà con xóm làng khi đang còn gặp lục. VÀ nhà nước đã đã phát huy kiêu gọi bà con ủng hộ quyên góp,hộ trợ bà con vừng lũ lục. Những hành động mang ý nghĩa nhân dân văn của các cá nhân, tổ chức này đã và đang là tâm điểm chứ ý của cộng đồng và nhanh chóng chở thành làn sóng lan tỏa tấm lòng nhân ái,rộng khắp trong toàn xã hội.

    CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )