viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 đế 7 câu để giải thích tại sao Đức Long Quân lại cho Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần giúp em với ạ em suy ng

Question

viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 đế 7 câu để giải thích tại sao Đức Long Quân lại cho Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần
giúp em với ạ em suy nghi mãi không ra viết được gì
giúp em với ạ mai em thi rồi

in progress 0
Tài Đức 3 years 2021-07-30T23:35:44+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-30T23:37:23+00:00

     Đức Long Quân lại cho Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần vì thấy giặc Minh đô hộ làm nhiều điều tàn bạo mà lúc này nghĩa quân Lam Sơn lại yếu mà thế giặc quá mạnh. Đức Long Quân muốn cho dân tình chiến thắng, không phải sống trong cảnh lầm than nên đã sai thần Kim Quy cho mượn thanh gươm thần. Ở đây, sau khi nghĩa quân đã đánh thắng giặc Minh, đất nước thái bình thì Đức Long Quân lại cho thần Kim Quy đòi lại thanh gươm vốn dĩ muốn ngầm bảo cho Lê Lợi rằng : không nên ỷ lại quá nhiều vào bảo vật, phải do sức, mưu trí của mình để làm được việc giúp ích cho non sông. Hơn nữa, Đức Long Quân muốn nhấn mạnh một điều : khi giặc ngoài lăm le bờ cõi, ta mới phải cầm vũ khí lên chiến đấu, khi đất nước thái bình thì phải vứt bỏ vũ khí, làm việc thiện. Đây cũng có thể được gọi là việc giải thích cho tên của hồ :  Hoàn Kiếm (trả gươm).

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )