Vì sao mà “cho đi những gì tốt đẹp nhất, không chỉ vì người khác mà còn vì chính bản thân bạn.”?

Question

Vì sao mà “cho đi những gì tốt đẹp nhất, không chỉ vì người khác mà còn vì chính bản thân bạn.”?

in progress 0
Linh Đan 3 years 2021-08-26T09:15:14+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-26T09:16:17+00:00

    `=>` ” Cho đi những gì tốt đẹp nhất, không chỉ vì người khác mà còn vì chính bản thân bạn” là một câu nói đúng đắn. Bởi khi mình cho đi những điều tốt đẹp nhất của mình về vật chất hay đơn giản là tinh thần cho người khác cũng chính là cho họ tình yêu thương, sự đồng cảm. Họ nhận từ bản thân chúng ta những thứ cần thiết để sống là vật chất và sự đồng cảm, chia sẻ, tình yêu thương của cuộc sống tinh thần. Điều đó làm mối quan hệ giữa người với người tốt đẹp hơn, xã hội thêm văn minh. Và tất yếu của cuộc sống chính là ” cho đi là nhận lại “. Đó là một điều vô cùng hiện hữu và đúng theo quy luật của tự nhiên. Cũng vì vậy mà khi ta cho họ những điều tốt đẹp là giúp họ và cũng giúp chính mình. Họ có thể đền đáp chúng ta bằng những vật chất. Hay đơn giản họ cũng trao lại cho chính bản thân ta là tình yêu thương, giúp cuộc sống tinh thần của ta thêm tươi đẹp giữa lối sống vô cảm và sự đô thị hoá nhanh hiện nay. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )