vẽ sơ đồ tư duy nguyên nhân cái chết của Lão Hạc hoàn thành trong 5 phút đc ctlhn ok ( quá thời gian ko cho )

Question

vẽ sơ đồ tư duy nguyên nhân cái chết của Lão Hạc
hoàn thành trong 5 phút đc ctlhn ok ( quá thời gian ko cho )

in progress 0
Maris 3 years 2021-09-04T09:47:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:48:52+00:00

  nguyên nhân trực tiếp :ăn bả chó

  nguyên nhân gián tiếp

   Do tình cảnh túng quẫn: đói deo dắt, nghèo khổ, bần cùng

     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )