Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Đông Dương và nhận xét về cách tổ chức bộ máy cai trị Pháp ?

Question

Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Đông Dương và nhận xét về cách tổ chức bộ máy cai trị Pháp ?

in progress 0
RobertKer 3 years 2021-04-25T23:51:37+00:00 3 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T23:53:28+00:00

  Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Đông Dương và nhận xét về cách tổ chức bộ máy cai trị Pháp

  ve-so-do-bo-may-nha-nuoc-dong-duong-va-nhan-et-ve-cach-to-chuc-bo-may-cai-tri-phap

  0
  2021-04-25T23:53:35+00:00

  BẠN THAM KHẢO NHÉ 

  Nhận xét:  về hệ thống chính quyền của Pháp :
            + Chặt chẽ , với tay  xuống tận nông thôn .
            + Kết hợp giữa nhà nước thực dân  và phong kiến .
            + Chia Việt Nam thành ba quốc gia riêng biệt  là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ .
            + Tất cả đều  phục vụ cho lợi ích tư bản Pháp .

  ve-so-do-bo-may-nha-nuoc-dong-duong-va-nhan-et-ve-cach-to-chuc-bo-may-cai-tri-phap

  0
  2021-04-25T23:53:43+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sơ đồ bộ máy nhà nước các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )