văn học trung đại ninh bình là gì

Question

văn học trung đại ninh bình là gì

in progress 0
Khang Minh 9 months 2021-04-21T01:47:01+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-21T01:48:13+00:00

    Văn học trung đại  một chủ đề bao quát, chủ yếu gồm các hoạt động sáng tác và phê bình những tác phẩm truyền lại bằng văn bản hoặc trí nhớ, tập trung ở giai đoạn trọng yếu nhất trong lịch sử Ninh Bình.

  0
  2021-04-21T01:48:22+00:00

  Văn học trung đại Ninh Bình là một bộ phận không tách rời tổng thể văn hóa, văn học vùng Sơn Nam Hạ thuộc văn hóa, văn học trung đại Việt Nam

  – Văn học trung đại Ninh Bình được hiểu là sáng tác của các tác giả quê gốc ở Ninh Bình hoặc tác giả viết về Ninh Bình

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )