Văn bản ” Nước Đại Việt Ta” 1) xác định thể loại văn bản, hoàn cảnh sáng tác, mục đích viết văn bản? 2) chỉ ra bố cục và ý chính? 3) Xác định biện phá

Question

Văn bản ” Nước Đại Việt Ta”
1) xác định thể loại văn bản, hoàn cảnh sáng tác, mục đích viết văn bản?
2) chỉ ra bố cục và ý chính?
3) Xác định biện pháp tu từ trong thành phần và tác dụng?
4) Nêu nội dung chính của văn bản ( nêu từng phần)?
5) rút ra ý nghĩa của văn bản?

in progress 0
Thành Đạt 3 years 2021-06-10T21:31:48+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-10T21:33:34+00:00

  Thể Loại văn bản hành chính

  HCST:  Đầu năm 1428, sau khi quân ta đại thắng (tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc, buộc Vương Thông phải rút quân về nước), Nguyễn Trãi đã thừa lệnh vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) soạn thảo Bình Ngô đại cáo để bố cáo với toàn dân về sự kiện này

  Bố cục: p1 2 câu đầu : Đề cao nguyên lý nhân nghĩa

  p2 8 câu tiếp : chân lý về sự tồn tại độc lập

  p3 còn lại : Sức mạnh của độc lập dân tộc

  3) phép liệt kê và đối chiếu

  TD giúp hiệu đc ý nghĩa bài thơ

  ND chính

  đề cao nguyên lý nhân nghĩa  chân lý về sự tồn tại độc lập của Dại Việt

  Sức mạnh dân tộc

  5

  ý nghĩa niềm vui chiến thắng trc quân thù

  0
  2021-06-10T21:33:45+00:00

  Thể Loại văn bản hành chính:

  Hoàn cảnh sáng tác:  Đầu năm 1428, sau khi quân ta đại thắng (tiêu diệt và làm tan rã 15 vạn viện binh của giặc, buộc Vương Thông phải rút quân về nước), Nguyễn Trãi đã thừa lệnh vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) soạn thảo Bình Ngô đại cáo để bố cáo với toàn dân về sự kiện này

  Bố cục: p1: 2 câu đầu : Đề cao nguyên lý nhân nghĩa

  p2: 8 câu tiếp : chân lý về sự tồn tại độc lập

  p3: còn lại : Sức mạnh của độc lập dân tộc

  3. Phép liệt kê và đối chiếu

  TD giúp hiệu đc ý nghĩa bài thơ

  4. ND chính:

  Đề cao nguyên lý nhân nghĩa  chân lý về sự tồn tại độc lập của Dại Việt

  Sức mạnh dân tộc

  5. Ý nghĩa niềm vui chiến thắng trc quân thù

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )