Vai trò của văn bản trong kháng chiến của 16 câu thơ cuối trong bài văn Việt Bắc?

Question

Vai trò của văn bản trong kháng chiến của 16 câu thơ cuối trong bài văn Việt Bắc?

in progress 0
Linh Đan 3 years 2021-08-19T18:55:35+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-19T18:56:50+00:00

    – Đoạn thơ thể hiện niềm tin vào sức mạnh, khả năng lãnh đạo của Đảng trong các cuộc cách mạng, niềm tự hào vào những chiến công Việt Bắc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )