Từ những phẩm chất cao đẹp của “người đồng mình” trong văn bản: “Nói với con”, em hãy viết 1 đoạn văn ngắn nói lên suy nghĩ của em về phẩm chất và trá

Question

Từ những phẩm chất cao đẹp của “người đồng mình” trong văn bản: “Nói với con”, em hãy viết 1 đoạn văn ngắn nói lên suy nghĩ của em về phẩm chất và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thời đại hiện nay?
Mk cần gấp lắm ạ

in progress 0
Philomena 3 years 2021-05-26T10:37:09+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-26T10:38:45+00:00

    Thế hệ trẻ chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Thế hệ trẻ cần ý thức được rằng chính chúng ta sẽ là những người có ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Vì vậy, chúng ta cần trang bị cho mình những phẩm chất cao đẹp. Trước tiên, chúng ta cần có ý chí, có nghị lực, không ngại gian lao mà tiến lên phía trước. Chúng ta có thể nhỏ bé về hình dáng, song tâm hồn chúng ta không được nhỏ bé. Đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà ta từ chối Tổ quốc. Trong thời đại hội nhập kinh tế ngày nay, chúng ta càng cần phát huy những phẩm chất tốt đẹp ấy. Hòa nhập nhưng không hòa tan, dù có vươn xa đến đâu, mỗi chúng ta vẫn cần giữ được những bản sắc riêng của dân tộc mình. Có như vậy, chúng ta mới có thể góp sức mình xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )