từ nào có nghĩa là “vị trí công tác , chức vụ” a) cương lĩnh b)cương nghị c)cương vị d)cương quyết

Question

từ nào có nghĩa là “vị trí công tác , chức vụ”
a) cương lĩnh
b)cương nghị
c)cương vị
d)cương quyết

in progress 0
Cherry 3 years 2021-05-22T17:20:39+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-22T17:21:58+00:00

  c.cương vị

  Vì cương vị là một từ chị người làm công việc,chức vụ.

  __________________

  xin hay nhất

  0
  2021-05-22T17:22:10+00:00

  từ nào có nghĩa là “vị trí công tác , chức vụ”

  a) cương lĩnh

  b)cương nghị

  c)cương vị

  d)cương quyết

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )