từ mượn là gì??,cho chép mạng,mod ko được xoá

Question

từ mượn là gì??,cho chép mạng,mod ko được xoá

in progress 0
Thiên Ân 3 years 2021-06-10T16:07:56+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-10T16:09:04+00:00

  Từ mượn là từ vay mượn từ tiếng nước ngoài  để làm phong phú thêm cho từ của ngôn ngữ nhận

  ~~~~~~~~~~~~~~~
  TỰ LÀM,KO CHÉP,TRONG VỞ

  0
  2021-06-10T16:09:24+00:00

  Mượn có nghĩa là lấy dùng vật của người khác trong một thời gian rồi sẽ trả lại, với sự đồng ý của người đó

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )