Trong truyện kiều ”Nguyễn Du”có viết ”Mai cốt cách tuyết tinh thần” ” Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” a,Câu thơ trên được trích đoạn

Question

Trong truyện kiều ”Nguyễn Du”có viết ”Mai cốt cách tuyết tinh thần”
” Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”
a,Câu thơ trên được trích đoạn nào của truyện kiều,nêu vị trí của đoạn trích đó
b,Hãy giải thích từ” Mai cốt cách tuyết tinh thần”tác giả đã sử dụng bút pháp nghệ thuật nào.
Nguồn: https://baivanhay.com/phan-tich-doan-tho-chi-em-thuy-kieu-cua-nguyen-du#ixzz6bV9ZcvfS
Nguồn: https://baivanhay.com/phan-tich-doan-tho-chi-em-thuy-kieu-cua-nguyen-du#ixzz6bV9ZcvfS

in progress 0
Ngọc Diệp 3 years 2021-08-20T00:11:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T00:12:21+00:00

  a, Câu thơ được trích trong đoạn “Chị em Thúy Kiều” trong Truyện Kiều của Nguyễn Du . Vị trí : nằm ở phần mở đầu tác phẩm ( gặp gỡ và đính ước )

  b, Mai cốt cách : cốt cách mảnh dẻ thanh tao như cây mai 

  Tuyết tinh thần : tinh thần trắng, trong sạch như tuyết 

  => “Mai cốt cách tuyết tinh thần” tức là muốn nói đến vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều : duyên dáng, thanh cao, trong trắng

  `->` Sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng, lấy vẻ đẹp của thiên nhiên làm chuẩn mực vẻ đẹp của con người . Từ đó nổi bật lên vẻ đẹp “mười phân vẹn mười” của hai chị em

  0
  2021-08-20T00:12:37+00:00

  a) Câu thơ trên được trích trong đoạn trích ” Chị em Thúy Kiều ” của tác phẩm ” Truyện Kiều ” – Nguyễn Du

  – Vị trí đoạn trích : Đoạn trích nằm ở đầu tác phẩm ” Truyện Kiều ”

  ( Gặp gỡ và đính ước )

  b) * “Mai cốt cách tuyết tinh thần”

  – Mai cốt cách : cốt cách của cây mai mảnh dẻ , thanh cao

  – Tuyết tinh thần : tinh thần của tuyết trắng và trong sạch 

  => Cả câu thơ có ý nói cả hai chị em đều duyên dáng , thanh cao , trong trắng 

  * Tác giả đã sử dụng bút pháp nghệ thuật : ước lệ tượng trưng – sử dụng những quy ước trong biểu hiện nghệ thuật như dùng hiện tượng thiên nhiên để nói về vẻ đẹp của con người

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )