Trong không gian cho 2018 điểm phân biệt không cùng nằm trên một đường thẳng. Khi đó có tối đa bao nhiêu mặt phẳng phân biệt tạo bởi 3 trong số 2018 đ

Question

Trong không gian cho 2018 điểm phân biệt không cùng nằm trên một đường thẳng. Khi đó có tối đa bao nhiêu mặt phẳng phân biệt tạo bởi 3 trong số 2018 điểm đó?

0
Doris 4 years 2020-10-17T07:41:10+00:00 0 Answers 53 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )