Trong cuộc thi chạy 150 m Cường chạy hết 1/3 phứt , Nam chạy hết 1/2 phút .Hỏi bạn nào chạy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu giay

Question

Trong cuộc thi chạy 150 m Cường chạy hết 1/3 phứt , Nam chạy hết 1/2 phút .Hỏi bạn nào chạy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu giay

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-10-13T19:00:54+00:00 2 Answers 98 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-13T19:02:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `1/3` phút=20 giây

  `1/2` phút=30 giây

  =>bạn cường chạy nhanh hơn và nhanh hơn

  `30-20=10`(giây)

  0
  2020-10-13T19:02:37+00:00

  1p=60s

  =>1/3×60=20

  =>1/2×60=30

  => cưởng chạy nhanh hơn Nam 10s 

  mong hay nhất và 5* :3

  ~Huy❤Phanh~

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )