trong câu ngày xưa ,ở miền đất Lạc Việt,cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta,có một vị thần thuộc nòi rồng,con trai thần Long Nữ tên là Lac Long Quân có t

Question

trong câu ngày xưa ,ở miền đất Lạc Việt,cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta,có một vị thần thuộc nòi rồng,con trai thần Long Nữ tên là Lac Long Quân có từ nào là danh từ?

in progress 0
Vân Khánh 3 years 2021-08-14T19:34:52+00:00 2 Answers 92 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T19:36:33+00:00

  Lạc Việt , miền đất , Bắc Bộ , nước, một , vị thần, nòi rồng , con trai , thần , Long Nữ , tên , Lạc Long Quân , 

  0
  2021-08-14T19:36:37+00:00

    Ngày xưa ,ở miền đất Lạc Việt,cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta,có một vị thần thuộc nòi rồng,con trai thần Long Nữ tên là Lạc Long Quân.

  Những từ gạch chân là danh từ

  @779

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )